„Prace wracają do starego tempa”, co?

Trochę się zagapiliśmy z robieniem i zanim zauważyliśmy była już 22, także dzisiaj średnio jest co pokazać w Daily Logu…

Amel